Εταιρεία Νοσημάτων Θώρακος Ελλάδος

Ακτινολογικές προσεγγίσεις διάγνωσης και θεραπείας

Σάββατο 13/11/2021

Videos Σεμιναρίου

- Πρόγραμμα -

Επικαιροποιημένα Κλινικο-Ακτινολογικά Θέματα
Contemporary ClinicoRadiologic Topics

9:00

10:00

Θέματα Ακτινολογίας Ια

Προεδρείο: Δ. Παπακώστα

 • Ακτινογραφία θώρακος – Τα απαραίτητα για την κλινική απόφαση
  Γ. Αβραμίδης 
 • Αξονική Τομογραφία Θώρακος
  Πρωτόκολλα προσαρμοσμένα στην ένδειξη.
  Δυνατότητες στις Διάχυτες διάμεσες πνευμονοπάθειες
  Λ. Δαγδηλέλης

10:00

11:00

Θέματα Ακτινολογίας Ιβ

Προεδρείο: Κ. Μπίσμπα, Χρ. Ευθυμίου

 • Πνευμονική Εμβολή – Επίκαιροι προβληματισμοί και πρακτικές
  Κ. Μπίσμπα
 • Διαφοροδιαγνωστική προσέγγιση περιστατικών – Συζήτηση με το ακροατήριο

  –  Μετά-αποφρακτική Πνευμονία, Μ. Κωνσταντινίδου – Ε. Τσακιρμπαλόγλου
  –  Διάμεση Πνευμονοπάθεια, Α. Βογιατζόγλου – Α. Σιμιχανίδου

11:00

11:15

Διάλειμμα

11:15

12:45

Θέματα Ακτινολογίας ΙΙ

Προεδρείο: Στ. Τρύφων, Λ. Δαγδηλέλης

Ο μονήρης πνευμονικός όζος (ΜΠΟ-SPN)

 • Διαγνωστικός προβληματισμός και αλγόριθμοι διαχείρισης
  Ο. Νικολαΐδου
 • Μη χειρουργική αντιμετώπιση του ΜΠΟ
  Ε. Πετσατώδης
 • Ο αγγειακός εμβολισμός στην αιμόπτυση – Η εμπειρία του ΓΝΘ «Γ. Παπανικολάου»
  Σ. Γαλάνης

12:45

14:15

Θέματα Ακτινολογίας ΙΙI

Προεδρείο: Θ. Κοντακιώτης, Λ. Δαγδηλέλης

 • Το Διαθωρακικό Υπερηχογράφημα στην κλινική πράξη
  Β. Καραμπέκου,  Δ. Σιώπη
 • Συζήτηση: Ο ρόλος της PET/CT στη διαγνωστική προσέγγιση νόσων του πνεύμονα
  Γ. Άρσος, Σ. Ζλήκα

Χορηγός

Εισηγητές – Προεδρεία -Σχολιαστές

Αβραμίδης Γ., Ακτινολόγος Επιμελητής Β’ ΓΝΘ «Γ. Παπανικολάου»

Άρσος Γ., Καθηγητής Πυρηνικής Ιατρικής ΑΠΘ

Βογιατζόγλου Α., Ειδικευόμενος Πνευμονολογίας, Πνευμονολογική Κλινική ΑΠΘ, ΓΝΘ «Γ. Παπανικολάου»

Γαλάνης Σ., Επεμβατικός Ακτινολόγος, Επιμελητής Β’ ΓΝΘ «Γ. Παπανικολάου»

Δαγδηλέλης Λ., Ακτινολόγος,  Διευθυντής ΕΣΥ ΓΝΘ «Γ. Παπανικολάου»

Ευθυμίου Χρ., Πνευμονολόγος, Επιμελητής Β’, Πνευμονολογική Κλινική ΓΝΘ «Παπαγεωργίου»

Ζλήκα Σ., Επεμβατικός Ακτινολόγος, Επικουρική ιατρός ΓΝΘ «Γ. Παπανικολάου»

Καραμπέκου Β., Ακτινολόγος Διευθύντρια ΕΣΥ ΓΝΘ «Γ. Παπανικολάου»

Κοντακιώτης Θ., Καθηγητής Πνευμονολογίας ΑΠΘ

Κωνσταντινίδου Μ., Ειδικευόμενη Πνευμονολογίας, Πνευμονολογική Κλινική ΕΣΥ, ΓΝΘ «Γ. Παπανικολάου»

Μπίσμπα Κ., Ακτινολόγος, Διευθύντρια ΕΣΥ, Ακτινολογικό Εργαστήριο ΓΝΘ “Γ. Παπανικολάου”

Νικολαϊδου  Ο., Ακτινολόγος Επιμελήτρια Β’ ΓΝΘ «Γ. Παπανικολάου»

Παπακώστα Δ., Καθηγήτρια Πνευμονολογίας – Ανοσολογίας Πνεύμονα ΑΠΘ, Διευθύντρια Πνευμονολογικής Κλινικής ΑΠΘ, ΓΝΘ «Γ. Παπανικολάου»

Πετσατώδης Ε., Επεμβατικός Ακτινολόγος Επιμελητής Β’ ΓΝΘ «Γ. Παπανικολάου»

Σιμιχανίδου Α., Ειδικευόμενη Ακτινολογίας, Ακτινολογικό εργαστήριο ΓΝΘ «Γ. Παπανικολάου»

Σιώπη Δ., Πνευμονολόγος, Επιμελήτρια Α’, Πνευμονολογική Κλινική ΕΣΥ, ΓΝΘ «Γ. Παπανικολάου»

Τρύφων Στ., Πνευμονολόγος, Διευθυντής ΕΣΥ, Πνευμονολογική Κλινική ΕΣΥ, ΓΝΘ «Γ. Παπανικολάου»

Τσακιρμπαλόγλου Ε., Ειδικευόμενη Ακτινολογίας, Ακτινολογικό εργαστήριο ΓΝΘ «Γ. Παπανικολάου»